Architektura (4/13)

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byla firma Van Nel, holandská společnost se stoletou tradicí v plném rozkvětu. Zpracovávala tabák, kávu a čaj. Továrna ve starém přístavu už nestačila a urbanistická situace Leuvehavenu nedovolovala její rozšíření. Až v roce 1924 rozhodlo vedení o výstavbě nové továrny mimo město. Místo bylo zvoleno s ohledem na velký vodní kanál, který s pozemkem hraničil, a na blízkost železniční tratě Paříž-Amsterdam, ve které se plánovalo vybudování přípojky. K tomu však nikdy nedošlo. Za železniční tratí byly postaveny sociální byty pro dělníky. Továrna vyrostla hned vedle kanálu, byl pro ni nezbytný. Lodě po něm převážely suroviny, které se do Rotterdamu dopravovaly po moři.

skryté titulky

Uvidíte v TV