Historie.cs

Oddíl statečných Moravanů byl posledním vojskem, které zachraňovalo čest české stavovské armády na Bílé hoře. Ale tito vojáci zdaleka nebyli jedinými Moravany, jejichž činy z období počátku sedmnáctého století je dobré si připomínat. Vývoj na Moravě i ve Slezsku té doby přinesl mnohé odlišnosti od českého dění. Morava byla trvale vystavena většímu existenčnímu ohrožení z východu. Moravští pánové také nelibě nesli, že za panovníkem vždy museli buď do Vídně či do Prahy a ve volbě mezi Rudolfem II. a Matyášem se přiklonili k Matyášovi. V nábožensky náročné době udrželi déle konfesní svobodu a více autonomie. A v neposlední řadě tehdejší moravský politický život určovaly mimořádné osobnosti v obou náboženských táborech. A to především Karel st. ze Žerotína a „moravský král“ František z Ditrichštejna. Jak striktně si počínali na svých panstvích a jakou podobu vtiskli některým moravským městům až do dnešních dnů?

2018, skryté titulky

Uvidíte v TV