Vdavky podle mámy a táty: A žili šťastně až do smrti?

TLC

Uvidíte muže a ženy se smůlou v lásce, kteří souhlasili, že svěří svůj milostný život i budoucnost do rukou lidí, kteří je znají nejlépe: svých rodičů