Most přes Korintský záliv

ČT 2

Jeho úkolem je překlenout pás vody oddělující Peloponés od zbytku řecké pevniny. Jaké technické souvislosti skrývá stavba schopná odolat i zemětřesení o síle 7,4 Richterovy škály, nám ukáže Richard Hammond. Britský dokumentární cyklus Byl postaven tak, aby odolal mohutným otřesům půdy, silným větrům i mírně se vzdalujícím břehům Korintského zálivu, na nichž se v těchto místech nachází města Rion a Antirion. Jeho zbudování v letech 1999–2004 výrazně zjednodušilo dopravu. Ovšem vztyčit most v místech, kde je moře 65 metrů hluboké a jeho podloží tvoří pouze písek, si vyžádalo několik důmyslných řešení. Pylony mostních sloupů například nebyly zapuštěny do mořského podloží, nýbrž volně položeny. Využívají totiž jevu ztekucení půdy, při němž se mořský písek smísí s okolní vodou a pylony se samy dobře „uchytí“ na mořském dnu. Rovněž stavbu mostovky nebo konstrukci lan bylo možné uskutečnit pouze na základě souvislostí s mnohdy neúspěšnými vynálezy.

VB, skryté titulky