Muzeum nevinnosti

Muzeum nevinnosti je istanbulské fiktivní muzeum, v němž jsou umístěny skutečné předměty, které dokumentují milostnou aféru vylíčenou ve stejnojmenném románu. V obou případech se jedná o výtvor spisovatele Orhana Pamuka. V této celovečerní dokumentární eseji jsou fakta umně protkána s fikcí. Hlavními postavami příběhu jsou Istanbul, Muzeum nevinnosti a Orhan Pamuk samotný, jehož život i práci nesmazatelně ovlivnilo město, kterým se potuluje. Vzájemnost všech vztahů - románu a muzea, spisovatele a města, reality a fikce - je zkoumána skrze unikátní kombinaci narativního komentáře, rozhovorů, hudby, animace, fiktivních sekvencí a archiválií. Režisér Grant Gee nás vezme na filmové, atmosférické a noirové putování opuštěnými ulicemi nočního Istanbulu, na plavbu po vodních cestách Bosporu a - co je pro tento úchvatný, originální snímek klíčové - provede nás mezi vitrínami Muzea nevinnosti.

Režie:G. Gee

Hrají:P. Colinová, M. Ergen

VB, 2015