Největší tankové bitvy III

Dnes krásná a poklidná země je pomyslnou spojnicí Evropy, Asie a Afriky, a proto byla v dějinách terčem mocenských snah všech velkých říší rozkládajících se na pobřeží Středozemního moře. Asi nejtěžší boje zde svedli Němci a Spojenci za 2. světové války. 10. července 1943 se v rámci spojenecké invaze vylodily na jihovýchodním pobřeží Sicílie u města Pachino tisíce kanadských vojáků. Spojenci obsadili Sicílii během pouhých šesti týdnů a na počátku září zahájili invazi na pevninu. Itálie kapitulovala. Německo se však nadvlády nad svým dosavadním spojencem nechtělo jen tak vzdát. Na jih Evropy poslali šedesát svých nejlepších divizí. Ty měly zabránit spojeneckému průlomu k jižním přístupům Třetí říše. Právě kanadské tankové jednotky sehrály v bojích na Apeninském poloostrově klíčovou úlohu a jim je věnována dnešní dramatická efektní rekonstrukce.

Kan., skryté titulky