Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus byl jedinečný člověk své doby, který ani po 600 letech nevymizel z naší kolektivní paměti. Svoji epochu přesáhl především odvahou vystoupit z dobově přirozeného podřízení autoritám a narušit jejich nedotknutelnost. Ke své bezmála politické činnosti se rozhodl využít nejúčinnější médium jeho doby – kazatelnu, z níž mohl promlouvat k davům. Muž, který žil svojí pravdou a jehož učení a život se nerozcházely, zůstával vzorem pro každou následující epochu. Obrozenci v něm viděli velkého českého vlastence, antiklerikálové jej pasovali na udatného bojovníka proti církvi, pro komunisty představoval jednoho z prvních sociálních revolucionářů. Je však možné pod všemi vrstvami, jež v následujících staletích překryly původní obraz, vyprávět co nejvěrohodnější příběh tohoto kněze, myslitele a pedagoga? Nesnadného úkolu se zhostil jako vypravěč prof. Tomáš Halík.

Režie:P. Bok

2005, skryté titulky