Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa

V čase 430. výročí narození Jana Amose Komenského si i Církev československá husitská připomíná velkého učitele národů, teologa, filosofa a biskupa Jednoty bratrské. Patriarcha Tomáš Butta v dopise náboženským obcím CČSH uvedl: „Tento moudrý a pokorný svědek Ježíše Krista nám byl také v naší Církvi československé husitské od počátku blízký a inspirující. Je pro nás oslovujícím myslitelem víry, šiřitelem světla poznání a vytrvalé naděje i v naší nelehké době, kterou prožíváme.“ Několik sborů – kostelů a modliteben CČSH nese jméno Jana Amose Komenského, v některých sborech jsou plastiky a jiná výtvarná díla ztvárňující Komenského. Aktuálnost Komenského odkazu promlouvá do naší přítomnosti výzvou k neutuchající práci na mírovém propojení celého světa.

Režie:J. Rásocha