Anna Olson: Pečení II (2)

Plundra. Anna nám předvede techniku přípravy speciálních, tzv. dánských šátečků, jež známe jako plundra, a jak docílit vyváženosti bohatého těsta s náznakem lístkovosti, aby vznikla klasická „dánská“ plundra.

Uvidíte v TV