Bytová restaurace (8)

Bytová restaurace je místo, kde se z času na čas v bytě otevře opravdová restaurace, přicházejí sem lidi, kteří se odněkud dozvěděli o této možnosti, sní svou večeři, zaplatí a odejdou. Poté se restaurace promění znovu v kvartýr. Je třeba vědět, že počet míst je konečný a kvůli velkému zájmu si musí hosté rezervovat místa předem. Žofi, Tomi a Marci rádi vaří, ale nejsou profesionálními kuchaři. Všichni tři se zabývají něčím jiným, z čehož vyplývá, že jsou někdy nejistí, hodně experimentují a zkoušejí. To ale není znát na jejich pokrmech, protože se vždycky usilují o to, aby se za své meni nemuseli nikde stydět. Pokaždé si oni sami vymyslí téma pro večeři, kalkulují, porovnávají, posílají pozvánky svým známým. Samozřejmě, i na nápoje kladou obrovský důraz, takže výsledkem je pokaždé jedno chutné, lahodné meni, které lze i v domácích podmínkách velice snadno připravit. A na které budou všichni členové náhodně sestavené společnosti dlouho a rádi vzpomínat.

2009

Uvidíte v TV