Nejzajímavější města na světě (5/6)

Některé z dochovaných starodávných metropolí, které stály na počátku našeho moderního světa, vznikly na pozůstatcích dávných říší. Tato kulturní a náboženská centra pomáhala formovat světový názor a coby mocenská centra určovala osudy lidstva. V moderní době pak nepřestávají pečovat o blahobyt lidí, kteří je hrdě nazývají svými domovy. Poznejme atmosféru měst s úžasnou minulostí jako jsou třeba Řím, Istanbul, Kjóto, Alexandrie, Luang Prabang nebo Vídeň.

USA, skryté titulky

Uvidíte v TV