Přímá cesta (2)

Válečná zóna, Niz. (2017). Když jsou Vivian a Valerya venku, hra pokračuje. Týmy musí sledovat svou cestu přes starou válečnou zónu a emoce se stupňují.

Niz., 2017

Uvidíte v TV