Slovácko sa nesúdí (11/12)

Spravedlnost se leckdy ubírá klikatými cestičkami. Někdy se jí musí i pomoci, aby nakonec došla tam, kam musí. O této pravdě byl přesvědčený i stařeček Pagáč. A tak když už měl dost špatností, které páchali hajný Čagan a hospodský Kudla, připravil na ně důmyslnou past. Využil jejich hloupost, nadutost, lakotu a popudil je proti sobě. Před celou dědinou tak odhalil jejich licoměrnost a pravou povahu. Starosta Kordula pak s radostí využil své trestní právo.

Režie:P. Tuček

Hrají:J. Kroner, O. Velen, J. Přichystal, T. Kronerová, M. Středa, S. Skopal

1984, skryté titulky

Uvidíte v TV