Evropa dnes

Zmije obecná je úžasný had. Většina studenokrevných živočichů je závislá na teple ze svého okolí, a proto se v chladném počasí stávají pomalými. Na rozdíl od jiných hadů je však zmije obecná pohyblivá i při velmi nízkých teplotách. Tato zvláštní schopnost jí umožňuje přežít v oblastech s extrémními klimatickými podmínkami. Ve skutečnosti je zmije jediným hadem, který se vyskytuje severně od polárního kruhu. V západní a střední Evropě však populace zmijí výrazně poklesla. Dlouhou dobu byl tento jedovatý had loven a zabíjen, přestože na člověka zaútočí jen v ohrožení. A přestože je její uštknutí bolestivé, málokdy je smrtelné. V dnešní době se životní prostor zmije obecné zmenšuje v důsledku zemědělství, rozvoje měst a regulace řek. Kromě toho se vysouší stále více mokřadů. Používání pesticidů v zemědělství také výrazně snížilo výskyt živočichů, kterými se zmije živí, jako je například norník rudý. Na ochranu zmije se zaměřují některé projekty v jihoněmecké spolkové zemi Bavorsko. Opatření zahrnují tvorbu vhodných zimovišť na březích řek, aktivní ochranu mokřadů a renaturaci rozsáhlých ploch.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV