Záchrana divoké zvěře a forenzní věda (1)

Skupinka veterinárních policistů v Západní Austrálii chrání největší území divoké zvěře na světě o rozloze čtvrtiny USA.

Austr., 2016

Uvidíte v TV