Historie.cs

Po vzniku Československa se Brno stalo třetím největším městem republiky, bylo ale zároveň městem s převahou německého obyvatelstva, které zrod nového státu nepřijalo právě nadšeně. Naopak s davovým nadšením uvítali brněnští Němci v březnu 1939 po vzniku protektorátu samotného Adolfa Hitlera. V dubnu a květnu čtyřicet pět se jejich karta obrátila, částečně politici, ale hlavně davy českého lidu se dožadovaly okamžitého vyvedení Němců z Brna. Situace se stala neúnosná, a národní výbor narychlo zorganizoval nepříliš promyšlený pochod brněnských Němců k rakouským hranicím, který skončil v Pohořelicích. Dnes jej mnozí nazývají brněnským pochodem smrti, stal se inspirací pro čtivý a úspěšný román Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch i pro každoroční Pouť smíření.

ČR, 2017, skryté titulky

Uvidíte v TV