Náš venkov

Dokument (2003). Kvalita vody v krajině.

Režie:O. Pruša

2003, skryté titulky

Uvidíte v TV