Folklorika

Na mecenáše v umění jsme už zvyklí, ale stále si málokdo uvědomuje, že i lidová kultura a odkaz našich předků si zaslouží v tomto ohledu pozornost. Jan Mičánek je člověk, který se rozhodl investovat nemalé prostředky právě do této sféry. Pole jeho působnosti je široké: ať už se jedná o obnovu tradičních řemesel v okolí Bohdanče, kde dnes žije, rozvoj původního včelařství a sadařství, nebo o založení soukromého muzea krojů. Jeho rozsáhlá muzejní krojová sbírka mapuje území nejen naší, ale i Slovenské republiky a to včetně oblasti Sudet a jejich krojů, které bývají v našich sbírkách často opomíjené. Další aktivitou Jana Mičánka je vydání knihy Bohdaneč, kde mapuje historii obce, vydání mapového souboru a knihy o sídle Ostrov, které se mu podařilo vrátit do téměř původní podoby. Při rekonstrukci používal nejen původní materiály, ale i tradiční technologie. Zatím posledním počinem Jana Mičánka v této oblasti je příprava výstavby pomníku sedlákům, kteří utvářeli v minulosti obraz tamní krajiny, jak ji vidíme dnes. Z původně až megalomanského projektu bylo kvůli různým komplikacím třeba přistoupit k subtilnějšímu řešení, se kterým ale není úplně srozuměn architekt Zdeněk Sendler, autor projektu. Právě střet názorů těchto dvou mužů, kteří oba hluboce ctí odkaz našich předků, bude zajímavým zpestřením a oživením celého dokumentu, který se odehraje na pozadí dokončování krojové expozice muzea.

Režie:D. Hrubá

2020, skryté titulky

Uvidíte v TV