8 dní, které stvořily Řím (2/8)

Starověký Řím. Jedna z největších velmocí historie, jejíž dalekosáhlý odkaz se promítá do našich životů dodnes. Římané po téměř tisíc let dominovali celému známému světu! Jejich úžasná říše se pyšnila nebývalou prosperitou a stabilitou. Svého rozkvětu však Řím dosahoval pomocí obrovského násilí a útlaku. V dramatických dějinách často rozhodovaly o budoucnosti říše jednotlivé kritické okamžiky. Ve druhé části dokudramatického cyklu nám historička Bettany Hughesová představí jeden letní den roku 73 před naším letopočtem, kdy z gladiátorské školy v jihoitalské Capuy uprchla skupina otroků. V čele vzbouřenců stál muž s jedním z nejlegendárnějších jmen historie – Spartakus. Jeho odvážný čin byl sice krutě potrestán, byl však jedním z hřebíků do rakve stávající římské republiky a předznamenal období vlády jediného muže.

VB, skryté titulky

Uvidíte v TV