Peter Scherhaufer

V 70. letech minulého století patřilo divadlo Husa na provázku, přejmenované později na Divadlo na provázku, k nejprogresivnějším scénám u nás. Založili ho v roce 1972 režiséři Zdeněk Pospíšil, Eva Tálská a Peter Scherhaufer. Ze 70. let dokonce existuje profesionální televizní záznam Commedia dell’arte s Boleslavem Polívkou a Jiřím Pechou, slavná Scherhauferova inscenace, v níž se pokusil vzkřísit postupy této staré italské komedie. Netradiční práce s divadelními látkami nebo látkami vysloveně nedivadelními ostatně patřila vždy k jeho zálibám a dokázal z nich vytvořit současné metafory světa. Takový byl kupříkladu i jeho Labyrint světa a lusthaus srdce podle Komenského, na němž spolupracoval s překladatelem a spisovatelem Ludvíkem Kunderou. Celkem se jako autor a režisér podílel na vzniku více jak 250 inscenací, které se neomezovaly pouze na jeho brněnskou domovskou scénu a řada z nich vzbudila pozornost i v zahraničí. V dokumentu Aleše Kisila ožije osobnost Petera Scherhaufera, který nás předčasně opustil před 18 lety, nejen ve vzpomínkách jeho spolupracovníků, ale i z řady ukázek z představení, které si ve své době nechalo pořídit, byť poloamatérsky, legendární brněnské divadlo.

Režie:A. Kisil

ČR, 2013, skryté titulky