Památky Indie

Pokud bychom chtěli ve světě navštívit zemi plnou kontrastů, protikladů, chaosu a nezměrného bohatství a zároveň neuvěřitelné chudoby – vydejme se do dnešní Indie. Miliarda a 300 milionů jejích obyvatel tvoří jednu z nejhustěji zalidněných oblastí světa. Hovoří více než 400 místními jazyky a z toho dvaceti devíti se domluví víc než milion lidí. Indický subkontinent můžeme právem nazvat jednou z kolébek civilizace starověku. V době, kdy se v Egyptě stavěly pyramidy, vznikají v povodích Indu a Gangy vyspělé civilizace, které budují rozsáhlá města z pálených cihel. Ve druhém tisíciletí př.n.l. přišli do Indie Árjové. Jejich přičiněním vzniká hinduismus, jehož nejdůležitější dokumenty jsou zapisovány sanskrtem. Ve 3. století př.n.l. se stává většinovým náboženstvím budhismus. Jeho velkým propagátorem byl císař Ašóka. Ale o necelých tisíc let později začíná opět dominovat hinduismus. A právě v tento moment začíná naše čtyřdílné putování po památkách Indie.

skryté titulky