Buenos Aires, hlavní město tanga

Buenos Aires je jedním z nejlidnatějších měst světa a také nejevropštějším v celé Jižní Americe. Kosmopolitní město v pravém slova smyslu. Na evropském charakteru zdejší architektury mají velký podíl Francouzi a Angličané, kteří město v osmnáctém století kolonizovali. Duch města je prodchnutý tancem, kterému vévodí tango. Řadíme ho mezi multikulturní tance i proto, že se zrodilo v zemi a ve městě, které jsou pro takový způsob života typické. Půvab Buenos Aires, stejně jako New Yorku, tkvěl v tom, že v devatenáctém století představovala obě města pro přistěhovalce z celého světa otevřenou bránu do Ameriky. Přijížděli sem Italové, Španělé, Poláci a Francouzi, kteří také svým způsobem přispívali ke zvláštnímu stylu tanga. Proto město zůstalo s Evropou tak úzce spojeno.

Fr., skryté titulky