Na hranici tradic

Na otázku, kdy a kde se v Evropě objevila tradice mužských mečových tanců, nedokážou vyčerpávajícím způsobem odpovědět ani odborníci. Jisté je, že jde o tradici staletou, která se do dnešních dnů zachovala pouze na několika místech v Evropě. Podle některých vědců je tato tradice pozůstatkem tureckých válek, podle jiných se jedná o zbytky prastarých iniciačních rituálů, kdy se z chlapců stávali mladí muži. Jisté však je, že ve velmi vzdálených místech Evropy nalézáme do dnešních dnů zbytky rituálů, které vykazují až nápadně podobné prvky. Od Záporoží na Ukrajině po San Sebastian v Baskicku, od Britských ostrovů po dalmátský ostrov Lastovo nebo malou moravskou obec Strání.

Režie:P. Hajn

2011, skryté titulky

Uvidíte v TV