Svět zvířat

Podle prostředí, kde žijí, dělíme želvy na mořské, suchozemské a sladkovodní. Zdá se, jako by v živočišné říši čas ubíhal všude jinou rychlostí. U některých, jako jsou motýli, život uběhne během chvíle. Jiné zase čeká hodně dlouhá cesta. Život v pomalém tempu je pro želvy typický. Jsou to přizpůsobivá zvířata, a tak je najdeme po celém světě vyjma Antarktidy. Želvy mohou žít v moři, řekách, jezerech a na souši. Mohou se výrazně lišit velikostí těla, tvarem krunýře a uspořádám štítků na jeho povrchu. Svět želv je bohatý a velice různorodý. U zvířat s tak dlouhou evoluční historií se není čemu divit. Řád želvy je neobyčejně starý. Jeho první zástupci se objevili na Zemi dávno před dinosaury.

Austr., skryté titulky