8 dní, které stvořily Řím (3/8)

Starověký Řím. Jedna z největších velmocí historie, jejíž dalekosáhlý odkaz se promítá do našich životů dodnes. Římané po téměř tisíc let dominovali celému známému světu! Jejich úžasná říše se pyšnila nebývalou prosperitou a stabilitou. Svého rozkvětu však Řím dosahoval pomocí obrovského násilí a útlaku. V dramatických dějinách často rozhodovaly o budoucnosti říše jednotlivé kritické okamžiky. Ve třetím dílu dokudramatického cyklu nám historička Bettany Hughesová představí postavu geniálního vojenského stratéga a stejně tak obratného, jako nemilosrdného politika Julia Caesara a den, kdy se coby pokořitel Galie a muž zaštítěný početnými legiemi rozhodl vzepřít římskému senátu a v čele svých vojsk rozpoutal krvavou občanskou válku. Dny republiky s jejím ideálem, že všichni svobodní občané mají právo zasahovat do věcí veřejných, byly nenávratně sečteny.

VB, skryté titulky

Uvidíte v TV