Na hranici tradic

Výroba kamenných brousků patří mezi činnosti, jejichž existence je spjata s přítomností vhodného materiálu, především jemnozrnných pískovců. Z tohoto důvodu ji nacházíme pouze v některých oblastech, např. v Hořicích ve východních Čechách, na Trutnovsku, ale třeba také na Vsetínsku. Právě zde je výroba brusů a brousků doložena již v 17. století. V současné době se výroba brousků udržuje jako soukromá živnost pouze v rodině pana Jaroslava Sucháčka, kde díky generačnímu předávání znalostí technologie z otce na syna zůstala tato ojedinělá technologie zachována. Jaroslav Sucháček st. pocházel z rodiny s dlouhou brouskařskou minulostí a navázal na tradici brouskařů z okolí Vsetína. Výrobě brousků se začal věnovat zpočátku pouze příležitostně, později jako domácí zaměstnanec JZD, kde se pracovně setkával s brouskaři, kteří v té době ještě jako jedni z mála tradiční výrobu kamenných brousků ovládali. Poté, co se stal smluvním zaměstnancem ÚLUV, začal se plně věnovat pouze výrobě brousků, jejich prodeji a předvádění výrobních postupů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1989 pracoval jako živnostník, výrobě naučil svého syna Jaroslava i nejmladšího pokračovatele – vnuka Jaroslava...

Režie:M. Rek

2011, skryté titulky

Uvidíte v TV