Cesty víry

Od roku 2016 působí v Brně chráněná dílna Česvel, kterou založili Česlav a Kateřina Škvařilovi. Klienti s převážně změněnou zdravotní způsobilostí nebo po ukončení výkonu trestu zde lepí ikony svatých, které se pak nabízejí k prodeji. Pravoslavný chrám je nejlepším místem, kde se dozvědět více o historii a symbolice ikon, jejich dělení a o samotném sestavení ikonostasu či domácího červeného koutku, který se nacházel i v našich vesnických chalupách. A protože se ikony nemalují, ale píší, často s modlitbou, představí pořad také jednu ikonopiseckou dílnu a jaké složité postupy obnáší vznik jedné takové ikony. Ve všech případech se však dá říci, že ikony vedou lidi ke světlu – jak věřící k Božímu světlu, tak hendikepované lidi ke světlu lepšího života.

Režie:J. Lipšanský

skryté titulky

Uvidíte v TV