Nedej se

V posledních desítkách let v Evropě drasticky ubývají motýli. Přestože jižní Morava je intenzivně využívaná zemědělci, najdeme tu ostrovy života. Jsou to květnaté louky i panonské stepi, které se staly posledním domovem chráněných druhů hmyzu, zejména motýlů. Mnozí motýli jsou závislí jen na několika druzích rostlin. Pokud rostliny zaniknou, anebo jsou louky předčasně posečeny, populace motýlů končí. Kdysi přijela na luční farmu Michala Valenty do Ždánic skupina zahraničních dobrovolníků. Tehdy jedna Angličanka poprvé v životě spatřila na loukách a travnatých svazích víc než osmdesát druhů motýlů a nadšeně prohlásila, že je v motýlím ráji. Michal Valenta tento název přijal, postupně kupoval další svažité pozemky, odstraňoval nálety keřů a pořídil si stáda ovcí a koz. Ta udržují bezlesí i ve velmi svažitých terénech. Farmář se pokouší vtisknout krajině i duchovní ráz: jeho rodiče a prarodiče byli postiženi kolektivizací zemědělství a jako gesto usmíření na hraně kopce vlastníma rukama postavil dvanáctimetrový dřevěný kříž.

Režie:M. Slunečko

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

  • Nedej se

  • Nedej se