O češtině

Moderátor Aleš Cibulka byl tentokrát celý nesvůj ze zájmena svůj. Ivana Andrlová a Zbyšek Pantůček ve scénce předvedli, jaké zmatky může špatné používání tohoto zájmena způsobit. A tak nám odbornice z Ústavu pro jazyk český dr. Světla Čmejrková vysvětlí zásady, jaké by se měly při užívání tohoto zájmena dodržovat. Za profesní češtinou se vydáme na tenisové kurty, kde nám průvodcem bude Jan Kodeš. Hostem pořadu bude jazzová zpěvačka a také moderátorka a literární autorka Jana Koubková, jejíž zpěvné hry s naším jazykem jsou pověstné.

Režie:J. Doubrava

2008, skryté titulky