Polednice

HBO

Přestože titul filmu odkazuje ke slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh zasazený do současnosti je velmi volná. Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice anebo vlastní šílenství?

Režie:J. Sádek

Hrají:A. Geislerová, K. Lipowská, D. Kolářová, Z. Mucha, J. Štrébl

ČR, 2016