Cizinka (8)

Frank Randall se mezitím neúspěšně pokouší najít svou ženu a stěžuje si na neschopnost policie. Strážmistr Boyle nepokrytě naznačuje, že Claire pravděpodobně utekla s nějakým mužem – nejspíš s oním horalem, kterého Frank viděl, jak se dívá do oken Claiřina pokoje. To Franka definitivně rozzuří. Zdá se ale, že stejný názor zastává i jeho hostitel reverend Wakefield, který mu důrazně radí, aby se vrátil do Oxfordu a snažil se na celou věc zapomenout. Claire s Jamiem prožívají šťastné chvíle. Na slatinách potkají němého Hugha Munroe, Jamieho přítele, který mu svou posunkovou řečí sdělí, že se mu možná naskýtá příležitost být očištěn, protože se našel pravý vrah důstojníka. Tím je jistý Horrocks, zběh, kterého musí vyhledat. Jednou v pustině překvapí Claire a Jamieho dva angličtí vojáci, dezertéři. Pokoušejí se Claire znásilnit a ohrožují Jamieho. Claire se právě naučila, jak zacházet s dýkou, kterou teď nosí zasunutou v botě. V sebeobraně spolu s Jamiem oba vojáky zabijí… Randall se mezitím v baru setkává s dívkou, která se představí jako Sally a tvrdí, že ví, kde se nachází horal, kterého nedávno viděl pod Claiřiným oknem. Má se dostavit v noci na určité místo a vzít s sebou odměnu, kterou vypsal za Claiřino nalezení. Jak se ale ukáže, je to past: vrhnou se na něj dva muži a Randall s nimi bojuje. Během chvíle se mění v divoké zvíře a muže skoro ubije. Sally pak dlouho škrtí… Sám je zděšený svou reakcí a reverend, který vše přičítá neblahému vlivu krvavé války, ho znovu vybízí k odjezdu. Už se téměř rozhodne, když mu reverendova hospodyně Grahamová poví o tajemství kamenů na Craigh na Dun. Tam lze v jisté chvíli za jistých okolností proniknout závojem času do jiné doby – a právě to se podle ní stalo Claire. Frank jí samozřejmě nevěří, soudí, že jde jen o bláhové pověry. Jamie se mezitím chystá na cestu za Horrocksem a Claire svěřuje do péče Willieho. Claire bloumá po krajině a náhle v dálce uvidí kameny Craigh na Dun. Plna naděje se k nim rozběhne, právě ve chvíli, kdy se odjíždějící Frank zastaví a rozhodne se také zajít ke kamenům. Klesne u jednoho z nich a zoufale volá Claire. Ta právě přibíhá z druhé strany a na jeho volání odpovídá. Vtom ji ale chytí skupina červenokabátníků a dopraví ji do Fort William. Kapitán Randall neskrývá radost a Claire se pokouší blufovat: namluví mu, že tajně pracuje pro vévodu ze Sandringhamu. Frankovi se totiž při pátrání po jeho předkovi podařilo zjistit, že právě tento šlechtic držel nad surovými Randallovými skutky ochrannou ruku. Randall se zprvu zarazí, pak ale začne mluvit o vévodově ženě, o níž Claire prohlásí, že je s ní ve spojení. Vévoda ovšem žádnou ženu nemá. Zuřící Randall chytí Claire za vlasy, dotáhne ji ke stolu a chystá se ji znásilnit. Právě v té chvíli se rozletí dveře a v nich stojí Jamie s napřaženou puškou…

Hrají:C. Balfeová, S. Heughan, T. Menzies

VB, 2014

Uvidíte v TV