Trespasser

ČT art

Experimentální film choreografky a divadelní režisérky Miřenky Čechové a Petra Štulíře v sobě propojuje divadelní a filmovou řeč v organický celek využívající výtvarnou stylizaci a steadycam techniku, která umožnila natočit celý film v jediném záběru. Trespasser se svou formou řadí do vlny dance for camera neboli videodance žánru, kde na místo dominujícího dialogu či hudby je hlavním výrazovým prostředkem pohyb a tělesný jazyk protagonistů. Hlavní postavou filmu je architekt, který má za úkol rozhodnout o demolici či zachování rozpadající se budovy. Prohlídka vnitřku budovy se stane vstupem do jiného, surrealistického světa, ovládaného jinými pravidly, která nepatří do řádu stereotypně racionální společnosti. Toto bloudění po opuštěných prostorech a setkávání se s bizarními postavami, je metaforou bloudění ve vlastním podvědomí, kde se sny, pudy a intuice mísí s vědomou i zapomenutou minulostí. Tento střet stereotypní vědomé reality s freudovsky potlačenými podvědomými obsahy, jej na konci onoho labyrintu dovádí k akceptaci, usmíření a následnému odevzdání se svému nejvnitřnějšímu já. Miřenka Čechová, absolventka HAMU, jedna ze zakladatelek skupiny fyzického a vizuálního divadla Spitfire Company, které patří ke špičce svého žánru v České republice, se v posledních letech prosadila i ve Spojených státech. Trespasser je stejně jako projekty Spitfire Company postaven na fyzické akci herců-tanečníků, která je hraniční, stejně jako situace a zážitky, které svou akcí zhmotňují. Dance for camera je nová umělecká forma, jejíž vznik umožnil rozvoj digitálních médií. Kromě již uvedených názvů se pro ni užívají též označení jako "screendance" či "cinedance".

Režie:P. Štulíř