Život na jezeře (2)

Travel Channel

Dvoupatrový zábavní dok. Nejdříve Hermanovi prodchnou dvoupatrový dok pro Jakea a Lauru Fiddlerovi sluncem a zábavou. Potom seznámí dědu Fiddlera se skvělým potápěcím vybavením ideálním pro plavání.

Uvidíte v TV