Ohře s Vladimírem Čechem: Mladá řeka

Autor a režisér, Bedřich Ludvík, si vybral pro cestu podél řeky Ohře známého herce a moderátora Vladimíra Čecha. Netušil, že tato práce bude jeho poslední. Společné kroky je zavedly pochopitelně nejprve k prameni. Pak spolu prošli řadu bavorských měst a městeček a skončili v Chebu, kde se Ohře mění z mladého toku ve zralou řeku. Rok před natáčením projel Vladimír Čech řeku Ohři z Chebu do Kadaně poprvé jako vodák. Ale horní tok neznal, ten objevoval, a obdivoval, spolu se štábem.

Režie:B. Ludvík

skryté titulky