Budúcnosť našich miest

Väčšina miest vo svete sa neustále zväčšuje, nie všetky sú ale prispôsobené aj nárastu dopravy. Existuje tvrdenie, že rozdiel medzi našou chudobou alebo bohatstvom je priamoúmerný času strávenému v doprave. Preto v moderných mestách architekti vytláčajú z ciest autá. Namiesto osobnej dopravy preferujú hromadnú a podporu cyklistov a chodcov. Pozrite si dokument z festivalu Ekotopfilm-Envirofilm – Budúcnosť našich miest.

Režie:Oscar Boyson (USA, 2016).