Vodné pólo

Arena Sport 2

Turnaj o Štít mesta Topoľčany - Komárno - Žilina