Revizor

Ivan Alexandrovič Chlestakov, chudý úředník z Petrohradu, přijíždí se svým sluhou Josefem do provinčního městečka, kde se ubytuje na dluh v místním hostinci. Současně přichází městskému hejtmanovi varovný dopis, který upozorňuje na návštěvu revizora z Petrohradu. Chlestakov svým suverénním jednáním vzbudí dojem, že revizorem je právě on. Hejtman a místní honorace zakrývají nedostatky města, které zavinili svým jednáním, podvody a korupcí, a pokoušejí se Chlestakova podplatit. Mazaný Chlestakov okamžitě pochopí výhody, jež mu nabízí role revizora a utvrzuje všechny v jejich omylu. Po samotném poštmistrovi posílá dopis svým přátelům do Petrohradu, kde popisuje hloupost místních úplatných úředníků. Teprve, když je označen za snoubence hejtmanovy dcery, pochopí, že je čas k odchodu, a tajně opustí městečko. Mezitím zvědavý poštmistr otevře Chlestakovův dopis a hejtmanovi i ostatním odhalí pravdu. Všichni pak vtrhnou do Chlestakovova pokoje, který však najdou už prázdný. Vyděšené měšťany vyruší zpráva, že do městečka právě přijel skutečný revizor.

Režie:M. Frič

Hrají:V. Burian, V. Trégl, J. Marvan, Z. Baldová, T. Grosslichtová, T. Pištěk, V. Menger

ČR, 1933