Vikingové VI (13)

Ivar a Hvitserk mezi sebou vystupňují napětí natolik, že dojde ke rvačce. To vše je zapříčiněno politikou knížete Olega, ten umí Hvitserka uklidit pod vliv drog a Ivara tak izolovat. Je jasné, že se snaží oba bratry rozkmotřit, může z toho pak těžit. Je ale nutné zachovat chladnou hlavu pro důležitější věci, například aby se podařilo dostat Igora z města a úspěšně Olegovi uzmout jeho moc. Bratři se tak musí znovu spřátelit a naplánovat útěk. Katia, jak se zdá, má stejné zájmy a oběma bratrům je odhodlána pomoci. Ubbe pluje z Islandu, rozbouřené moře si ale vezme oběť, malou Asu, kterou smete vlna. Kattegat stojí před novou volbou nástupce. Po smrti Bjorna se o trůn přihlásí obě jeho ženy. Obě si u těla drží Erik, zdá se, že chce mít z nové volby také svůj prospěch. Během samotné volby, do které se nakonec nikdo jiný nepřihlásil, ale do Kattegatu přichází Harald. Právoplatný král celého Norska, tedy i Kattegatu. Převezme moc a slíbí obyvatelům, že se nemají čeho bát. Uznává kult Bjorna a chce jít v jeho šlépějích společně s jeho ženami. Dá se mu ale věřit? Ivar a Hvitserk nakonec naplánují útěk Igora, dojde k němu při křesťanském svátku, kterého je Oleg účasten. Ivar a Hvitserk se dostanou za brány paláce a utíkají v přestrojení na koňském povoze.

Hrají:A. Ludwig, K. Winnicková, A. H. Anderson

USA, 2020

Uvidíte v TV