Za Shakespearem s Martinem Hilským

William Shakespeare je největším dramatikem novověku. Jeho hry se hrají snad na všech jevištích světa. Jeho příběhy stále lidi zajímají. Dokázal postihnout víc než jiní i ty nejtajnější zákruty lidské duše. Také české divadlo se k němu ve druhé polovině 19. století přihlásilo. Jeho hry překládali vynikající překladatelé – v 19. století to byl básník J. V. Sládek a o sto let později E. A. Saudek. Průvodcem cyklu po světě Shakespearových postav je náš současný nejdůvěrnější znalec Shakespearova díla Martin Hilský, jenž stojí za působivým překladem kompletního dramatikova odkazu. V prvních dvou dílech, které jsou věnovány Hamletovi, se bude za nás ptát Vladimír Javorský, představitel Hamleta v Národním divadle. Společně budou hovořit o "divadle paměti a svědomí", které Shakespeare v této takřka kriminální zápletce vytvořil s důvtipným využitím principu lomeného zrcadlení lidské duše.

2003, skryté titulky