Jak se vyrábí Lear Jet

UP Network

Learjet, výrobce jedno z nejelegantnějších civilních letadel vyhrazen především movitým obchodníkům a tohle je jeho příběh.