Ten okamžik (3/5)

Režisér Jiří Menzel, čerstvě ověnčený americkým Oscarem za Ostře sledované vlaky, byl na vrcholu slávy i kariéry. Během invazních dnů zažil jako signatář 2000 slov v Revoluční ulici horké chvíle: „Hned za mostem stály sovětské hlídky a prohlížely auta. Já nevěděl, že mi zatím někdo zezadu přilepil na auto protiokupační plakát. Zastavili mě hned za mostem a chtěli mi prohledat auto. Ve mně se všechno vzepřelo a protestoval jsem, že mě smí kontrolovat jen československá policie. Rozjeli se za mnou, a když jsem dojel na náměstí Republiky, udělali přede mnou rojnici, a to už bych musel někoho přejet, takže jsem zastavil.“ Jaroslava Mendlová pracovala v Revoluční ulici v Československých aeroliniích a věnovala se také amatérskému létání. K situaci na letišti se vyjádřila takto: „Někteří naši dispečeři odmítali Antonovy navádět, takže docházelo ke kolizím a srážkám. Všichni emigrovali, nezůstal ani jeden.” 20. srpna trénovala akrobacii na letišti Točná se svým instruktorem Vladimírem Charouskem. Jeho ženu Marii Charouskovou zastřelil v Praze na Klárově sovětský voják. „Tank mířil směrem na Klárov a na něm seděli ruští vojáci. Jeden z nich vystřelil po těch přestupujících lidech dávku ze samopalu. Ten shluk lidí se pochopitelně rozprchl, jenom Maruš upadla a zůstala ležet na zemi. Ti vojáci, když to viděli, si tehdy vybalili jídlo...“ Dokumentární cyklus byl natočen k padesátiletému podle populárního izraelského formátu Capturing the Moment, který se dočkal adaptací už v osmi zemích světa. I česká verze je založena na jednoduchém principu. Diváci i známé osobnosti hledají ve svých albech vlastní fotografii spojenou se zlomovým okamžikem invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Scenáristce Tereze Brdečkové před kamerou vyprávějí o sobě, svém životě před invazí, o té fotografii a okolnostech jejího vzniku. Svěřují se, jak jim invaze změnila životní plány. Fotograf Jiří Zykmund se štábem režiséra Zdeňka Tyce pak provedou dokonalou rekonstrukci staré fotografie po padesáti letech, „ten okamžik“ znovu ožívá. Na základě výzvy na obrazovce se do projektu přihlásilo přes osmdesát žijících pamětníků invaze. Jedenáct příběhů z Prahy i menších měst zpracovali tvůrci do pětidílné dokumentární série Ten okamžik.

Režie:Z. Tyc

2018, skryté titulky

Uvidíte v TV