Hledáme bydlení. Zn. v zahraničí LXXII (5)

Travel Channel

Nejnovější rekrut Paříže. Ctižádostivý malíř hledá úspěch a nový začátek ve městě světla.

Uvidíte v TV