GEN - Galerie elity národa

Blanka Říhová je profesorkou imunologie na Univerzitě Karlově v Praze a mimořádnou profesorkou farmacie a farmaceutické chemie na University of Utah, Salt Lake City, USA. V roce 2000–2007 byla ředitelkou Mikrobiologického ústavu AV ČR. Zastává funkci předsedy České imunologické společnosti, je prvním místopředsedou Učené společnosti České republiky a místopředsedkyní pro II. vědní oblast Vědecké rady Akademie věd České republiky. V roce 2009 byla evropským ambasadorem pro kreativitu a inovace. V současnosti se zabývá vývojem směrovaných léčiv a zejména experimentální imunoonkoterapií. Její portrét natočil režisér Martin Štoll.

Režie:M. Štoll

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV