Náš venkov: Přátelé z bitevního pole

Obec Valašská Bystřice navázala před časem partnerství s tatranskou vesnicí Vavrišovo. Zjistili totiž, že je spojuje mnohé – a v neposlední řadě historie. A tak nyní každoročně chlapi z místního portášského spolku jezdí na Slovensko, aby si zahráli v epizodě z kuruckých válek, a na oplátku pak slovenští kuruci přijedou do Bystřice v roli uherských povstalců, kteří sužují svými nájezdy moravský venkov. A tak jako v minulosti se lidé z obou stran karpatských potkávají. Ale zatímco tenkrát přicházeli jako nezvaní hosté, dnes jsou si se svými „spolukarpaťany“ velice blízcí a je jim spolu dobře...

skryté titulky