Za Shakespearem s Martinem Hilským

ČT art

William Shakespeare je největším dramatikem novověku. Jeho hry se hrají snad na všech jevištích světa. Jeho příběhy stále lidi zajímají. Dokázal postihnout víc než jiní i ty nejtajnější zákruty lidské duše. Také české divadlo se k němu ve druhé polovině 19. století přihlásilo. Jeho hry překládali vynikající překladatelé – v 19. století to byl básník J. V. Sládek a o sto let později E. A. Saudek. Průvodcem cyklu po světě Shakespearových postav je náš současný nejdůvěrnější znalec Shakespearova díla Martin Hilský, jenž stojí za působivým překladem kompletního dramatikova odkazu. Jemu v tomto díle klade otázky představitelka Kordélie (Linda Rybová), která zazářila v inscenaci Krále Leara na Pražském Hradě. Společně pronikají ke složité osobnosti krále zbaveného atributů své moci, jenž každým svým činem odhazuje pomyslné svršky až dospívá k naprosté nahotě.

2003, skryté titulky