Jeruzalém: Tvorba svatého města (2)

Invaze, invaze, invaze. Dokumentární seriál VB (2011). Simon odhaluje dopad nové víry - islámu - na svaté město. Zkoumá konstrukci jedné z nejposvátnějších islámských svatyní - Skalního dómu.

VB, 2011

Uvidíte v TV