Evropa dnes

Biologická rozmanitost a zemědělství - plodné soužití. Dokument N. Mizí hmyz, bez nějž nebudou potraviny. Snahy o jeho ochranu neměly doposud v Evropě valný úspěch. Z cyklu Hospodaření pro planetu

N, skryté titulky

Uvidíte v TV