Na pomoc životu - rakovina ledvin

ČT 2

Nádorové onemocnění ledvin postihuje ve větší míře muže než ženy, není tak časté, přesto patří mezi velmi nebezpečné choroby. Je o to zrádnější, že jeho odhalení bývá často jen náhodné a zřídka je provázeno příznaky, které mohou signalizovat nástup nemoci. To dokazují i příběhy čtyř pacientů, kteří byli postavení před tuto diagnózu takřka "ze dne na den". Operativní zákrok je i zde nevyhnutelný. Nebezpečí metastáz vysoké. I proto je velmi důležitá následná spolupráce s lékaři a pravidelné sledování. Doc. Petruželka i zde zdůrazňuje genetická rizika, která může zvyšovat např. kouření. Důležitou úlohu v odhalení nemoci má urolog, jehož podezření a správné vyhodnocení stavu pacienta může urychlit zahájení léčby. Ta spočívá v kombinaci metod – chirurgického zákroku, tedy odstranění ledviny a uzlin, či uchování ledviny a vyjmutí samotného nádoru. Pokud není možné operativní řešení, pak nastupuje systémová léčba. Novinkou v této oblasti je cílená biologická léčba, která může být nasazena po selhání systémové terapie, jedná se o "léky budoucnosti". Jak vidí úspěšnost léčby tohoto onemocnění ve srovnání se světovými parametry prof. Vorlíček, jaké stanoviska k léčbě zaujímá MUDr. Bartoš, to vše se dozvíme v dokumentu Na pomoc životu, který je tentokrát věnován právě karcinomu ledviny. Scénář Alexandra Vebrová, režie Alena Derzsiová, pro ČT vyrobila BENY TV.