Manželské etudy: Zuzana a Stanislav

V roce 1981 přišla dokumentaristka Helena Třeštíková s nápadem točit po dobu několika let okamžiky ze společného života několika vybraných novomanželských párů. Vznikla tak zajímavá studie proměny lidí a vztahů, která rovněž nabízí konfrontaci párů s původními očekáváními od vzájemného svazku. Dokumentární cyklus je hodnotný i nefalšovaným zprostředkováním života "obyčejných" lidí v 80. letech minulého století. Dnešní večer strávíme se Zuzanou a Stanislavem Čeřovských, kteří se stali manželi již v osmnácti letech. Dítě bylo na cestě, Zuzana měla před maturitou a Stanislav před vojnou. Jaký vliv mělo časté odloučení partnerů na začátek společného života, do něhož brzy vstoupil další potomek? V navazujících návratech Heleny Třeštíkové po 20 a 35 letech budeme moci sledovat další směřování jejich vzájemného vztahu přes přelom společenského zřízení i nového tisíciletí.

1987, skryté titulky