Vůně Athén s Miroslavem Donutilem (5/7)

ČT 2

Stráž prezidentského paláce, bugaca a Korintský průplav. Kulinářsko-kulturní průvodce po řecké metropoli a jejím okolí. Kamera A. Chundela. Režie G. Agathonikiadis Že se jezdí do Řecka za mořem a antickými památkami, je jasné. Ale jsou tady také pamětihodnosti, které člověka na první pohled nenapadnou. Jednou z nich je i stráž prezidentského paláce, oblečená v krojích bojovníků za svobodu proti osmanské nadvládě. Jejich pohyb má promyšlenou choreografii a kromě toho, že její příslušníci jsou velmi pečlivě vybíráni, aby byli dost vysocí, musejí mít také notnou dávku pohybového talentu. Další zajímavostí je Korintský průplav, hluboká vodní cesta, o níž snili už vládci v antice, ale Řekové se ho dočkali až na konci 19. století. Samozřejmě navštívíme několik taveren v Athénách i blízkém okolí.

Režie:G. Agathonikiadis

skryté titulky

Uvidíte v TV